Четвер, 07 грудня 2023
• Двоє братів-захисників із Тернопільщини одружились одного дня • Тернопільські судді завітали з “миколайчиками” до дітей-сиріт • «Миколай на континенті» завітав до діток із Тернопільщини • У Миколаївському Соборі в Кременці відслужили Літургію українською мовою • «Піккардійська терція» запрошує на чарівний різдвяний концерт у Тернополі • «Подаруй Миколая солдату»: в Тернополі відбудеться благодійний захід • Свято-Миколаївський собор у Кременці повернули у власність держави • СБУ проводить обшуки у Почаївській лаврі УПЦ (МП) • “Був нянем для всіх лемків”. Не стало Олександра Венгриновича • Чай зі смаком перемоги • Тернополян запрошують стати помічниками святого Миколая • Скільки економлять тернополяни в утеплених будинках? • Хатина святого Миколая біля скельного монастиря на Тернопільщині • Зворушлива зустріч дошкільнят із воїном у Козовій • «Росіяни брешуть, що знищили нашу бригаду, а ми й далі виганяємо ворога» • Багато тепла від Багатківців для воїнів • Які фактори впливають на репродуктивну функцію українських жінок і чоловіків? • Туризм попри ракети над головою • Михайло Головко під домашнім арештом • Тернопіль готовий до зими
Хочете мати тепло і гарячу воду? Підпишіть договір

Опубліковано: 28 Вересня о 11:06 118


Споживач зобов'язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору.
.


У відповідності до п.3 ч.2 ст. 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виконавець зобов’язаний підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг згідно з типовим договором.
У відповідності до п.1 ч.3 ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» споживач зобов’язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору.
Доводимо до Вашого відома підготовлений комунальним підприємством теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради договір про надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, який є договором приєднання, що укладається у відповідності до частини 7 статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та з урахуванням вимог статей 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.
Цей договір приєднання вважається акцептованим усіма споживачами, які в установленому порядку не надали заперечення щодо умов цього договору.

ДОГОВІР
про надання послуг з централiзованого опалення та постачання гарячої води

м. Тернопіль 25 вересня 2018 року

Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради в особi директора Чумака Андрія Костянтиновича що дiє на пiдставi Статуту (далi – виконавець), з однiєї сторони, i _____________________________________
(прiзвище, iм’я та по батькові)
фiзичної особи або _____________________________________________________,                                                  (найменування юридичної особи)
яка (який) яка (який) є власником (наймачем, орендарем) житлового та нежитлового примiщення (будинку садибного типу, квартири, господарських та iнших нежитлових примiщень), співвласником багатоквартирного будинку, (далi – споживач), з другої сторони, уклали цей договiр про нижченаведене:

Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачевi вiдповiдної якостi послуги з централiзованого опалення, постачання гарячої води, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати наданi послуги за встановленими тарифами у строки i на умовах, що передбаченi договором.

2. Суб’єкти користування послугами:
1) власник (наймач, орендар) житлового примiщення (квартири) та члени його сiм’ї – ___________________________________________________________ ;
(кiлькiсть осiб)
2) власник (орендар) нежитлового примiщення _______________________;
3) власник будинку садибного типу та члени його сiм’ї -_______________,                                                                                                                 (кiлькiсть осiб)
3. Характеристика об’єкта надання послуг:
1) опалювальна площа (об’єм) квартири (будинку садибного типу) _______ кв. метрiв (___________ куб. метрiв);

2) теплове навантаження ________Гкал в одну годину.

4. Характеристика засобiв облiку води i теплової енергiї:

Порядковий номер Вид засобу облiку води i теплової енергiї Тип засобу облiку води i теплової енергiї Заводський номер Перше показання Мiсце встановлення Примiтка

Тарифи на послуги та їх загальна вартiсть

5. Тарифи на послуги становлять:
1) з централiзованого постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання: 72,67 гривень за один кубічний метр; за відсутності рушникосушильників 67,04 гривень за один кубічний метр;
2) з централiзованого опалення 30,52 гривень за один квадратний метр опалювальної площі;
3) з централiзованого опалення за наявності загальнобудинкового або квартирного засобу обліку теплової енергії 1249,15 гривень за одну Гкал.
У разі зміни тарифів оплата за централізоване опалення та постачання гарячої води Споживачем здійснюється за новими тарифами з часу їх введення в дію у відповідності до законодавства без внесення змін до цього Договору.
6. Розмiр щомiсячної плати за наданi послуги згiдно з нормативами (нормами) споживання на момент укладення цього договору становить _________ гривень, у тому числi за:
централiзоване постачання гарячої води ______ гривень за ____ куб. метр;
централiзоване опалення ______ гривень за ____ кв. метр (куб. метр) та додатково згiдно з пунктом 12 цього договору ______ гривень;
Розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення визначається згідно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря i фактичної кількості діб надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим у разі:
відсутності засобів обліку;
несправності квартирних засобів обліку, що не підлягає усуненню, з моменту її виявлення (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку);
відсутності у виконавця показань квартирних засобів обліку за розрахунковий період з подальшим перерахунком відповідно до пункту 18 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі – Правила) (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку).
7. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води i теплової енергії справляється за їх показаннями згідно з пунктами 10-13 Правил.
Показання квартирних засобів обліку щомісяця знімаються споживачами та зазначаються в платіжному документі, наданому виконавцем, або надаються виконавцю будь-яким іншим способом (за допомогою телефонного зв’язку, електронних сервісів, запроваджених виконавцем, тощо).
8. Наявнiсть пiльг з оплати послуг __________________________________,
(назва законодавчого акта)
_________________.
(вiдсоткiв)

Оплата спожитих послуг

9. Розрахунковим періодом є календарний місяць. Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом (місяцем).
У разі застосування авансової системи оплати послуг платежі вносяться за ____ місяців у розмірі ________ гривень.
10. Послуги оплачуються _________________________________________.
(готiвкою або в безготiвковiй формі)
11. За наявностi у квартирi засобiв облiку води i теплової енергiї справляння плати за нормативами (нормами) споживання не допускається, крiм випадкiв, передбачених Правилами і договором на встановлення засобiв облiку.
12. Плата за послуги справляється згiдно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнiшнього повiтря i фактичної кiлькостi дiб надання цiєї послуги в мiсяцi, який є розрахунковим у разі:
вiдсутностi у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобiв облiку теплової енергії;
несправності квартирних засобів обліку, що не підлягає усуненню, з моменту її виявлення (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку);
відсутності у виконавця показань квартирних засобів обліку за розрахунковий період з подальшим перерахунком відповідно до пункту 18 Правил (у разі відсутності (несправності) будинкового засобу обліку).
13. Плата за послуги вноситься на рахунок із спеціальним режимом використання
Банківські реквізити
Повна назва: Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради
Скорочена назва: КП «ТМТКЕ»
Код ЗКПО 14034534
Філія‎-‎Тернопільське обласне управління АТ ‎ «Ощадбанк»‎
МФО 338545
Спеціальний режим використання (населення)
р/р 26031300021713
ІПН 140345319188
46001 адреса: м.Тернопіль,вул.І.Франка,16

14. За несвоєчасне внесення плати iз споживача стягується пеня у розмiрi, встановленому законом, _____ вiдсоткiв.
15. У разi ненадання послуг, надання їх не в повному обсязi, зниження якостi, зокрема вiдхилення їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв вiд затверджених нормативiв (норм) споживання, виконавець проводить перерахунок розмiру плати.

Права та обов’язки сторiн

16. Споживач має право на:
1) отримання своєчасно та належної якостi послуг згiдно iз законодавством та умовами цього договору;
2) отримання в установленому законодавством порядку iнформацiї про перелiк послуг, їх вартiсть, загальну суму мiсячного платежу, структуру тарифiв, нормативiв (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчi властивостi;
3) вiдшкодування збиткiв, завданих його майну та/або примiщенню, шкоди, заподiяної його життю чи здоров’ю внаслiдок неналежного надання або ненадання послуг;
4) зменшення розмiру плати в разi ненадання послуг, надання їх не в повному обсязi, зниження якостi, зокрема вiдхилення їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв вiд затверджених нормативiв (норм) споживання;
5) усунення виконавцем виявлених недолiкiв у наданнi послуг протягом установленого Кабiнетом Мiнiстрiв України строку;
6) несплату вартостi послуг за перiод тимчасової вiдсутностi споживача i членiв його сiм’ї (у разi вiдключення виконавцем гарячої води i опломбування запiрних вентилiв у квартирi (будинку садибного типу) та вiдновлення надання вiдповiдних послуг шляхом зняття пломб за власний рахунок протягом доби згiдно з письмовою заявою;
7) зменшення розмiру плати за послуги у разi тимчасової вiдсутностi споживача та/або членiв його сiм’ї на пiдставi письмової заяви та офiцiйного документа, що пiдтверджує його/їх вiдсутнiсть (довiдка з мiсця тимчасового проживання, роботи, лiкування, навчання, проходження вiйськової служби, вiдбування покарання);
8) перевiрку кiлькiсних та/або якiсних показникiв надання послуг (якiсть i тиск води, температура гарячої води, температура повiтря у примiщеннях тощо) у порядку, встановленому Правилами, iншими актами законодавства України та цим договором. Витрати, пов’язанi з перевiркою кiлькiсних i якiсних показникiв надання послуг, вiдшкодовуються виконавцем у разi обґрунтованостi звернення споживача та споживачем — у разi необґрунтованостi такого звернення;
9) установлення квартирних засобiв облiку води i теплової енергiї та взяття їх на абонентський облiк;
10) перiодичну повiрку, обслуговування та ремонт квартирних засобiв облiку, у тому числi демонтаж, транспортування та монтаж;
11) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сферi житлово-комунальних послуг;
12) внесення за погодженням з виконавцем у договiр змiн, що впливають на розмiр плати за послуги;
13) звiльнення вiд плати за послуги у разi їх ненадання та отримання компенсацiї за перевищення строкiв проведення аварiйно-вiдбудовних робiт;
14) укладення з виконавцем договору про замiну або ремонт технiчно несправних санiтарно-технiчних приладiв, пристроїв, обладнання та квартирних засобiв облiку.
17. Споживач зобов’язаний:
1) оплачувати послуги в установлений договором строк;
2) повiдомляти виконавця про осiб, строк тимчасового проживання яких у квартирi (будинку садибного типу) перевищив мiсяць, а також протягом мiсяця про змiни, що вiдбулися у станi пiдсобного господарства i санiтарно-технiчного та iнженерного обладнання (за умови проведення розрахункiв за наданi послуги згiдно з нормативами (нормами) споживання);
3) забезпечити доступ до вiдповiдної iнженерної мережi, арматури, квартирних засобiв облiку води i теплової енергiї представникiв виконавця за наявностi в них вiдповiдного посвiдчення для:
лiквiдацiї аварiй – цiлодобово;
встановлення i замiни санiтарно-технiчного та iнженерного обладнання, проведення технiчного та профiлактичного огляду, зняття контрольних показань квартирних засобiв облiку води i теплової енергiї – згiдно з вимогами нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;
4) дотримуватися вимог нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;
5) забезпечувати цiлiснiсть квартирних засобiв облiку води i теплової енергiї та не втручатися в їх роботу;
6) у разi несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому законом та цим договором розмiрi;
7) повiдомляти у десятиденний строк виконавця про втрату права на пiльги;
8) своєчасно вживати заходiв до усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
9) за власний рахунок проводити ремонт та замiну санiтарно-технiчних приладiв, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;
10) своєчасно проводити пiдготовку квартири (будинку садибного типу) i його санiтарно-технiчних приладiв, пристроїв та обладнання до експлуатацiї в осiнньо-зимовий перiод;
11) у разi встановлення виконавцем факту несанкцiонованого втручання в роботу засобiв облiку води i теплової енергiї вiдшкодовувати вартiсть робiт з проведення їх експертизи, метрологiчної повiрки та ремонту згiдно iз законодавством;
12) вiдшкодовувати виконавцю витрати з проведення аналiзу якiсних показникiв послуг у разi необґрунтованостi претензiй.
18. Виконавець має право:
1) нараховувати у разi несвоєчасного внесення споживачем плати за наданi послуги пеню у розмiрi, встановленому законодавством i цим договором;
11) здійснювати нарахування за надані послуги за розрахунковий період;
2) вносити за погодженням iз споживачем змiни у цей договiр, що впливають на розмiр плати за послуги з оформленням додатка до нього;
3) вимагати вiд споживача дотримання нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;
4) вимагати вiд споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або вiдшкодування вартостi вiдповiдних робiт;
5) доступу до примiщення споживача для лiквiдацiї аварiй, у тому числi несанкцiонованого, вiдповiдно до встановленого законом порядку усунення недолiкiв у роботi санiтарно-технiчного та iнженерного обладнання, його встановлення i замiни, проведення технiчного та профiлактичного огляду i перевiрки показань квартирних засобiв облiку води i теплової енергiї вiдповiдно до законодавства;
6) у разi виникнення сумнiвiв щодо правильностi показань квартирних засобiв облiку води i теплової енергiї звернутися до акредитованої лабораторiї для проведення експертизи їх технiчного стану та метрологiчної повiрки;
61) здійснювати перевірку показань квартирних засобів обліку в порядку, визначеному законом і договором.
19. Виконавець зобов’язаний:
1) своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якостi, безпечнi для його життя, здоров’я та якi не спричиняють шкоди його майну, вiдповiдно до вимог законодавства, Правил та цього договору;
2) iнформувати споживача про здійснення перевірки показань квартирних засобів обліку, адресу та номер телефону диспетчерської, аварiйної або аварiйно-диспетчерської служби (зазначаються в договорi i рахунках на сплату послуг, а також розмiщуються на дошках оголошень в усiх пiд’їздах багатоквартирного будинку, а також на дошках оголошень, розташованих поблизу житлового будинку);
21) після отримання показань квартирних засобів обліку, якщо вони відрізняються від розрахованих за показаннями будинкового лічильника, виконавець здійснює коригування плати за надану послугу в наступному розрахунковому періоді шляхом зменшення або збільшення обсягів спожитої споживачем послуги, що відображається окремо у виставленому рахунку (платіжному документі) наступного періоду;
3) надавати споживачевi в установленому порядку iнформацiю про перелiк послуг, їх вартiсть, загальну вартiсть мiсячного платежу, структуру тарифiв, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчi властивостi, якiснi показники надання послуг, граничнi строки усунення аварiй або iнших порушень порядку надання послуг, можливі способи передачі показань квартирних засобів обліку (шляхом заповнення відповідних граф у платіжних документах, за допомогою телефонного зв’язку чи електронних сервісів, запроваджених виконавцем, тощо), а також iнформацiю про Правила (зазначається у цьому договорi, а також розмiщується на дошцi оголошень у примiщеннi виконавця);
4) контролювати установленi мiжповiрковi iнтервали, у встановленому законодавством порядку проводити перiодичну повiрку квартирних засобiв облiку, їх обслуговування та ремонт, у тому числi демонтаж, транспортування та монтаж;
5) проводити два рази на рiк перевiрку стану внутрiшньобудинкових систем багатоквартирного будинку iз складенням вiдповiдного акта у разі визначення виконавця у встановленому законодавством порядку виконавцем послуг з обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем централізованого опалення та гарячого водопостачання;
6) узгодити iз споживачем не пiзнiше нiж за три робочих днi до проведення планових робiт всерединi житлового примiщення час доступу до такого примiщення з наданням йому вiдповiдного письмового повiдомлення;
7) повiдомляти споживача про плановану перерву в наданнi послуг через засоби масової iнформацiї, а також письмово не пiзнiше нiж за 10 днiв до її настання (крiм перерви, що настає внаслiдок аварiї або дiї непереборної сили) iз зазначенням причини та часу перерви в наданнi послуг;
8) вiдновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття протягом доби пломб iз запiрних вентилiв у квартирi (будинку садибного типу);
9) забезпечувати за заявою споживача взяття у тижневий строк на абонентський облiк квартирних засобiв облiку;
10) утримувати внутрiшньобудинковi мережi у належному технiчному станi, здiйснювати їх технiчне обслуговування та ремонт у разі визначення виконавця у встановленому законодавством порядку виконавцем послуг з обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем централізованого опалення та гарячого водопостачання;
11) iнформувати споживача протягом доби з дня виявлення недолiкiв у роботi внутрiшньобудинкових iнженерних систем та/або iнженерного обладнання, що розташованi за межами багатоквартирного будинку або житлового будинку (у разi його особистого звернення – невiдкладно), про причини та очiкувану тривалiсть зупинення надання послуг або обмеження їх кiлькостi, а також про причини порушення якiсних показникiв надання послуг;
12) усувати аварiї та iншi порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачiв у строк, установлений законодавством i цим договором;
13) вести облiк скарг (заяв, вимог, претензiй) споживачiв щодо кiлькостi та якостi надання послуг, а також облiк їх виконання;
14) зменшувати розмiр плати за послуги у разi тимчасової вiдсутностi споживача та/або членiв його сiм’ї на пiдставi письмової заяви та офiцiйного документа, що пiдтверджує його/їх вiдсутнiсть (довiдка з мiсця тимчасового проживання, роботи, лiкування, навчання, проходження вiйськової служби, вiдбування покарання);
15) звiльняти вiд плати за послуги у разi їх ненадання та виплачувати компенсацiю за перевищення строкiв проведення аварiйно-вiдбудовних робiт;
16) проводити перерахунок розмiру плати за надання послуг у разi ненадання їх або надання не в повному обсязi, зниження якостi, зокрема вiдхилення їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв вiд затверджених нормативiв (норм) споживання, в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України та визначеному цим договором;
17) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
18) вiдшкодовувати збитки, завданi майну та/або примiщенню споживача та/або членiв його сiм’ї, шкоду, що заподiяна його життю чи здоров’ю внаслiдок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмiрi, якi визначаються вiдповiдно до законодавства i цього договору;
19) сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разi ненадання послуг або надання послуг неналежної якостi у порядку та у випадках, передбачених законодавством i цим договором;
20) виконувати iншi обов’язки вiдповiдно до законодавства та цього договору.

Вiдповiдальнiсть сторiн

20. Споживач несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством i цим договором за:
1) недотримання вимог нормативно-правових актiв у сферi житлово-комунальних послуг;
2) несвоєчасне внесення платежiв за послуги – шляхом сплати пенi;
3) втручання у роботу засобiв облiку води i теплової енергiї;
4) порушення зобов’язань, установлених законодавством i цим договором.
21. Виконавець несе вiдповiдальнiсть у разi:
1) неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподiяння збиткiв, завданих майну та/або примiщенню споживача, шкоди, що заподiяна його життю чи здоров’ю, – шляхом вiдшкодування збиткiв;
2) надання послуг не в повному обсязi, зниження їх якостi, зокрема зниження їх кiлькiсних та/або якiсних показникiв – шляхом зменшення розмiру плати та виплати споживачевi компенсацiї за перевищення строкiв проведення аварiйно-вiдбудовних робiт у розмiрi, встановленому законодавством, ______ вiдсоткiв мiсячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;
3) порушення прав споживачiв згiдно iз законодавством;
4) порушення зобов’язань, установлених цим договором або законодавством.

Точки розподiлу, в яких здiйснюється передача послуг вiд виконавця споживачевi

22. Точками розподiлу, в яких здiйснюється передача послуг вiд виконавця споживачевi є мiсце пiдключення вiдповiдної iнженерної мережi будинку до мережi виконавця.

Порядок встановлення факту неналежного надання або ненадання послуг та розв’язання спорiв

23. У разi неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач повiдомляє про це виконавця в уснiй формi за допомогою телефонного зв’язку чи у письмовiй формi за адресами, що зазначенi в цьому договорi.
У повiдомленнi зазначається прiзвище, iм’я та по батьковi, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повiдомлення споживача незалежно вiд його форми (усна або письмова) обов’язково реєструється представником виконавця у журналi реєстрацiї заявок споживачiв. Представник виконавця зобов’язаний повiдомити споживачевi вiдомостi про особу, яка прийняла повiдомлення (прiзвище, iм’я та по батькові), реєстрацiйний номер повiдомлення та час його прийняття.
24. Представник виконавця, якому вiдомi причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний невiдкладно повiдомити про це споживача та зробити вiдповiдну вiдмiтку в журналi реєстрацiї заявок, що є пiдставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.
25. Представник виконавця, якому не вiдомi причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязi або перевiрки кiлькiсних та/або якiсних показникiв надання послуг. У разi необхiдностi проведення такої перевiрки у примiщеннi споживача представник виконавця повинен з’явитися до споживача не пiзнiше визначеного у договорi строку.
26. У разi незгоди з результатами перевiрки кiлькiсних та/або якiсних показникiв надання послуг споживач i виконавець визначають час i дату повторної перевiрки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу мiсцевого самоврядування, а також представник об’єднання споживачiв. За результатами проведення повторної перевiрки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який пiдписується споживачем (його представником), представником виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу мiсцевого самоврядування, а також представником об’єднання споживачiв.
27. За результатами перевiрки складається акт-претензiя про неналежне надання або ненадання послуг (далi – акт-претензiя), який пiдписується споживачем та представником виконавця згiдно з додатком 2 до Правил. Акт-претензiя складається у двох примiрниках по одному для споживача та виконавця.
28. У разi неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевiрки кiлькiсних та/або якiсних показникiв або необґрунтованої вiдмови вiд пiдписання акта-претензiї такий акт вважається дiйсним, якщо його пiдписали не менш як два споживачi.
29. Акт-претензiя реєструється уповноваженими особами виконавця у журналi реєстрацiї актiв-претензiй згiдно з додатком 3 до Правил. Виконавець зобов’язаний розглянути такий акт i повiдомити протягом трьох робочих днiв споживача про її задоволення або про вiдмову у задоволеннi з обґрунтуванням причин такої вiдмови. У разi ненадання протягом установленого строку виконавцем вiдповiдi вважається, що вiн визнав викладенi в актi-претензiї факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензiй споживачiв розв’язуються у судi. Споживач має право на досудове розв’язання спору шляхом задоволення пред’явленої претензiї.

Форс-мажорнi обставини

30. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi згiдно з цим договором у разi настання дiї непереборної сили (дiї надзвичайних ситуацiй техногенного, природного або екологiчного характеру), яка унеможливлює надання вiдповiдної послуги згiдно з умовами договору.

Строк дiї договору

31. Цей Договiр є договором приєднання, що укладається у відповідності до частини 7 статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та
з урахуванням вимог статей 634, 641, 642 Цивільного кодексу України. Цей Договір розміщуються на веб-сайті Виконавця, у приміщенні виробничої одиниці Виконавця та у друкованому виданні «НОВАТернопільська газета». Цей договір укладається на шляхом приєднання споживача до умов цього договору та набирає чинності протягом одного місяця з 25 вересня 2018 року – дня внесення проекту договору та діє до 1 травня 2019 року. Фактом згоди споживача про приєднання до умов цього Договору є отримання Виконавцем поданої Споживачем заяви приєднання до умов договору та / або безпосереднє підписання даного Договору, та / або сплачений Споживачем рахунок (квитанція) Виконавця за надані послуги, та / або факт отримання послуг після закінчення строків, що передбачені для процедури погодження умов договору у відповідності до частини 4 статті 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
Договiр вважається щороку продовженим, якщо за мiсяць до закiнчення строку його дiї однiєю iз сторiн не буде письмово заявлено про його розiрвання або необхiднiсть перегляду.
32. Договiр може бути розiрваний достроково у разi:
зникнення потреби в отриманнi послуги або вiдмови споживача вiд користування послугами виконавця;
переходу права власностi (користування) на квартиру (будинок садибного типу) до iншої особи;
невиконання умов договору сторонами договору.

Іншi умови

33. Застосування Правил є обов’язковим для Виконавця та Споживача.
34. Споживач надає згоду на автоматизовану обробку його персональних даних, згідно з чинним законодавством.
35. Споживач надає згоду на надання інформації, що не містить персональних даних, але стосується кількісних та/або вартісних обсягів споживання послуг третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно чинним законодавством.

Телефони спецiального виклику у разi виникнення аварiй та iнших надзвичайних ситуацій

Аварійне обслуговування зовнішніх мереж теплопостачання
+38 (0352) 52 78 14
+38 (0352) 25 48 10

Контакти аварійно-рятувальних служб балансоутримуючих організацій у місті Тернополі, які надають послуги з ліквідації аварійних ситуацій на внутрішньо-будинкових системах центрального опалення та гарячого водопостачання
* УВАГА! Вказані організації обслуговують ті будинки, які перебувають у них на балансі
Назва Контактний номер телефону
Аварійна служба ПП «Східний масив» +38 (0352) 24 36 07 (цілодобово)
+38 067 208 36 86 (з 08.00 до 17.00)
+38 067 350 88 33 (з 17.00 – до 08.00)
Аварійна служба ПП «Люкс» +38 (0352) 26 86 09 (з 08.00 до 17.00 год.)
+38 (0352) 42 68 07 (від 17.00 до 8.00 та цілодобово у вихідні)
Аварійна служба «Аляска» +38 (0352) 42 63 65
+38 068 600 66 32
Аварійна теплових мереж мікрорайону «Дружба» +38 (0352) 53 59 56
+38 (0352) 43 58 60

Органи, якi вiдповiдно до законодавства здiйснюють контроль за дотриманням правил надання послуг з централiзованого опалення, постачання гарячої води:
центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства:
адреса: вул. Велика Житомирська, 9 м. Київ 01025
телефон 284-06-28

структурний пiдроздiл з питань житлово-комунального господарства мiсцевої державної адмiнiстрацiї:
Управління житлово-комунального господарстваТернопільської обласної державної адміністрації
адреса: Грушевського, 8 м. Тернопіль
телефон: (0352) 521310
Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради
адреса вул. Коперніка, 1 м. Тернопіль
телефон: (0352) 52-58-48

Виконавчий комiтет мiської, сiльської, селищної ради:
Тернопільська міська рада
адреса: вул. Листопадова, 5 м. Тернопіль
телефон (цілодобова гаряча лінія): 15-80 (зі стаціонарних телефонів)
+38 (067) 351-57-10

територiальний орган Держспоживстандарту:
адреса: б-р Т. Шевченка, 11 м. Тернопіль
телефон тел: (0352)  52-32-16
тел/факс (0352) 52-16-65,   52-73-81
Адреси i пiдписи сторiн

Виконавець Споживач
__________________________
(прiзвище, iм’я та по батькові)

адреса_____________________
___________________________

телефон ___________________

__________________________
(пiдпис)
__________________________
(прiзвище, iм’я та по батькові)

адреса ____________________
__________________________

телефон __________________

_________________________
(пiдпис)
М. П.

{Типовий договір в редакції Постанови КМ № 933 від 03.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 151 від 17.02.2010, № 1135 від 31.10.2011, № 1037 від 30.10.2015, № 633 від 18.08.2017}


Джерело: НОВА Тернопільська газета
Позначки:

Перегляньте також:

Нещодавно опубліковане

6 грудня, у День збройних сил України, одружилися двоє братів-захисників із села Багатківці Золотниківської громади - Василь і Андрій...


Рубрика: , Опубліковано: о 12:19


У день Святого Миколая Тернопільський апеляційний суд подарував дітям свято...


Рубрика: , Опубліковано: о 17:02


Нарешті настав довгоочікуваний для всієї малечі час, коли світом мандрує святий Миколай...


Автор: Рубрика: , Опубліковано: о 15:00


Символічно, у день Святого Миколая-Чудотворця у Миколаївському соборі в Кременці лунає молитва українською мовою...


Рубрика: , Опубліковано: о 12:35


З вірою у ЗСУ та різдвяним настроєм! Відома вокальна формація «Піккардійська Терція» вирушає у великий всеукраїнський різдвяно-новорічний благодійний тур, аби разом із шанувальниками відзначити найсвітліші та наймагічніші дні року, а також допомогти нашим Збройним силам, адже усі концерти туру будуть благодійними, повідомили організатори Clever Production...


Рубрика: , Опубліковано: о 23:04Теми дня
7 Грудня
6 Грудня
3 Грудня
2 Грудня
30 Листопада
29 Листопада
28 Листопада